Acer Quick Access 2.1.3028

Acer Quick Access 2.1.3028

Acer Incorporated – Shareware – Windows
Acer nhanh chóng truy cập làm cho nó nhanh chóng và dễ dàng để điều chỉnh các thiết lập bạn sử dụng thường xuyên nhất. Bạn có thể nhanh chóng bật/tắt thiết bị không dây cá nhân hoặc tắt, thay đổi quyền lực ra USB phí thiết lập, sửa đổi các mạng chia sẻ tùy chọn, và nhiều hơn nữa. Chương trình này có một giao diện đơn giản mà bạn có thể chọn cài đặt của bạn.

Tổng quan

Acer Quick Access là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Acer Incorporated.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.053 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acer Quick Access là 2.1.3028, phát hành vào ngày 06/11/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/12/2013. Phiên bản phổ biến nhất là 2.1.3028, được sử dụng bởi 18 % trong tất cả các cài đặt.

Acer Quick Access đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Acer Quick Access đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Acer Quick Access!

Cài đặt

người sử dụng 4.053 UpdateStar có Acer Quick Access cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản